22 stycznia 2019
Twoje miasto: Toruń

Regulamin

Regulamin portalu Dniem i Nocą.pl1. Niniejszy regulamin określa zasady, jakie obowiązują użytkowników portalu Dniem i Nocą.pl i na jakich mogą oni z niego korzystać.Decydując się bowiem na korzystanie z portalu Dniem i Nocą.pl akceptujesz jego regulamin, jak również zasady polityki prywatności.2. Właścicielem portalu Dniem i Nocą.pl jest firma MDN agency Barbara Niewiarowska Przemyska 7 87-100 Toruń NIP: 8791279421 oraz DW Dawid Wanowski, z siedziba w Toruniu przy ul.Kusocińskiego 18a/18 , NIP 879 247 60 52 3. Portal Dniem i Nocą.pl służy uzyskiwaniu infomacji, wymianie opinii i informacji dotyczacych sposobów na spędzenie wolnego czasu, jak również tworzeniu społeczności o wspólnych lub podobnych zainteresowaniach.4. Zamieszczane na portalu Dniem i Nocą.pl treści są dostępne dla wszystkich, jednak z niektórych funkcji mogą korzystać wyłącznie ci użytkownicy, którzy dokonali rejestracji na portalu Dniem i Nocą.pl5. Korzystanie z portalu Dniem i Nocą.pl jak również posiadanie konta i podawanie informacji oraz danych osobowych jest dobrowolne.6. Korzystanie z portalu Dniem i Nocą.pl jak również posiadanie konta jest bezpłatne. Portal Dniem i Nocą.pl zastrzega sobie jednak możliwość wprowadzenia w przyszłości opłat za posiadanie konta.7. Posiadanie konta na portalu Dniem i Nocą.pl uprawnia użytkownika m.in. do dodawania wydarzeń, zdjęć z wydarzeń, polecanych hoteli, klubów, itp., zamieszczaniu opinii, nawiązywaniu znajomości.8. Każdy z użytkowników portalu Dniem i Nocą.pl posiadający swoje konto na tym portalu ma prawo do zmiany/aktualizacji swoich danych (służy teu opcja edycji profilu), a także do ich usunięcia.9. Usunięcie danych (lub zgłoszenie prośby o usunięcie danych) powoduje usunięcie konta użytkownika.10. Użytkownik portalu Dniem i Nocą.pl podając swoje dane osobowe w procesie rejestracji musi oświadczyć, że są one zgodne z prawdą oraz wyrazić zgodę na ich przetworzenie zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami, w celu promocji produktów i firm.11. Użytkownik portalu Dniem i Nocą.pl zobowiązuje się do przestrzegania nie tylko niniejszego regulaminu ale również do korzystania z posiadanego na portalu dniem i Nocą.pl konta w sposób zgodny z przepisani polskiego prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, jak również zasadami netykiety.12. Użytkownik portalu Dniem i Nocą.pl, który dopuścił się naruszenia niniejszego regulaminu zostanie zawiadomiony o tym fakcie droga elektroniczną (w formie ostrzeżenia). W przypadku kolejnego naruszenia regulaminu dopuszcza się możliwość zablokowania konta a nawet usunięcia konta użytkownika, jeżeli będzie on nagminnie naruszał niniejszy regulamin lub używał konta w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem. Natomiast gdy użytkownik dopuści się naruszenia przepisów prawa, np. poprzez używanie konta na portalu Dniem i Nocą.pl w celu dokonania przestępstwa, zostaną o tym poinformowane organy wymiaru sprawiedliwości.13. Użytkownik portalu Dniem i Nocą.pl może w każdej chwili zrezygnować z posiadania konta na portalu. W tym celu musi dokonać jego usunięcia, poprzez zgłoszenie prośby na adres - mateusz.schalau@dnieminoca.pl .14. Użytkownik portalu Dniem i Nocą.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie przez portal swojego konta do celów marketingowych,w szczególności poprzez wysyłanie informacji, reklam, itp.15. Zdjęcia z wydarzeń, które zostały wykonane przez osoby współpracujące z portalem Dniem i Nocą.pl, zamieszczane są na portalu zgodnie z umowami z klubami w których zostały wykonane.Kluby oświadczają iż wykonywanie i publikowanie zdjęć jest zgodne z ich regulaminem i wyrażają na to zgodę.16.Użytkownicy mogą korzystać ze zdjęć w celach niekomercyjnych.Zabronione jest ściąganie i używanie zdjęć bez zgody MDN Agency znajdujących się na portalu do użytku komercyjnego a wszczególności do publikacji w gazetach i innych portalach.17.Ze zdjęć mogą korzystać również Kluby i inni kontrahenci którzy posiadają aktualne umowy o współpracy z portalem.17. Konkursy, promocje itp. organizowane lub współorganizowane przez portal Dniem i Nocą.pl będą dostosowywane do wieku i zainteresowań użytkowników portalu.18. Wszelkie pytania, wątpliwości, sugestie i zastrzeżenia można zgłaszać droga elektroniczną na adres mateusz.schalau@dnieminoca.pl 19. Portal Dniem i Nocą.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie poprzez opublikowanie nowego lub zmienionego regulaminu na tej stronie. Naszych użytkowników obowiązuje aktualny regulamin.