22 stycznia 2019
Twoje miasto: Toruń

Polityka prywatności

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest portal Dniem i Nocą.pl2. Możesz skontaktować się z nami wysyłać korespondencję na adres  kontakt@dnieminoca.pl lub mateusz.schalau@dnieminoca.pl3. Twoje dane przetwarzamy, ponieważ złożyłeś konto na portalu Dniem i Nocą.pl w celu pełnego korzystania z portalu.4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu prosimy o kontakt z mateusz.schalau@dnieminoca.pl5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w innych celach niż wskazane w punkcie 3. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania. Wiąże się to z usunięciem Twojego konta na portalu Dniemi Nocą.pl6. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych;7. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.8. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych ani udostępniać ich innym administratorom.9. Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy – np. świadczący usługi wsparcia IT, reklamowe, telekomunikacyjne, prawne;10. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej;11. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas w celach marketingowych do momentu cofnięcia przez Ciebie udzielonej nam na to zgody;